Lovudvalget - Høring af lovforslag vedrørende ændring af kemikalieloven (Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider samt ændring som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen) - sagsnr. 10-0986

Print Print
14-09-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0986 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.