Lovudvalget - Høring af lovforslag vedrørende ændring af kemikalieloven (Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider samt ændring som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen) - sagsnr. 10-0986

Print Print
14-09-2010