Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag om ændring af straffeloven og retsplejeloven (skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes løsladelse (KSP-samarbejdet) - sagsnr. 10-0957

Print Print
30-08-2010