Lovudvalget - Supplerende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr - ændring af lovens gebyrbestemmelse - sagsnr. 10-0956

Print Print
02-08-2010