Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen - sagsnr. 10-0947

Print Print
18-08-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0947 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.