Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler (e-penge) - sagsnr. 10-0946

Print Print
13-08-2010