Strafferetsudvalget - Høring over forslag til ændring af toldloven (likvide midler, manglende anmeldelse ved grænsepassage og kropsscannere) - sagsnr. 10-0942

Print Print
16-08-2010