Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet - sagsnr. 10-0922

Print Print
17-08-2010