Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr (uddannelseskrav til pelsdyravlere og egenkontrol ved batchvis levering af slagtesvin) - sagsnr. 10-0912

Print Print
07-07-2010