Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af Husdyrgødningsbekendtgørelsen - ændring af omregningsfaktor for DE for mink - sagsnr. 10-0910

Print Print
06-07-2010