Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser og tilhørende ændringsvejledning til udmøntning af lovændríngerne om frit valg af hjælpemidler og boligindretning - sagsnr. 10-0898

Print Print
11-08-2010