Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt - sagsnr. 10-0878

Print Print
16-08-2010