Strafferetsudvalget - Høring over udkast til ændringer af administrative forskrifter som følge af lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven (mærkning af skydevåben mv.) - sagsnr. 10-0876

Print Print
09-07-2010