Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2010/2011 - sagsnr. 10-0804

Print Print
01-07-2010