Lovudvalget - Høring om ændring af bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bilskrotbekendtgørelsen) - sagsnr. 10-0796

Print Print
24-06-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0796 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.