Lovudvalget - Høring om ændring af bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bilskrotbekendtgørelsen) - sagsnr. 10-0796

Print Print
24-06-2010