Lovudvalget - Høring om information til forbrugere om priser mv. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen) - sagsnr. 10-0762

Print Print
12-07-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0762 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.