Lovudvalget - Høring om offentliggørelse af data fra teleguiden samt en efterfølgende nedlæggelse af guiden - sagsnr. 10-0753

Print Print
02-07-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0753 Lovudvalget.aspx - d. 23-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.