Lovudvalget - Høring om offentliggørelse af data fra teleguiden samt en efterfølgende nedlæggelse af guiden - sagsnr. 10-0753

Print Print
02-07-2010