Skatteudvalget - Høring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) - sagsnr. 10-0713

Print Print
31-05-2010