Lovudvalget - Høring om forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til ændring af bilag II om midlertidig grænseværdi for pesticidet chlomequat i vindruer - sagsnr. 10-0698

Print Print
25-05-2010