Lovudvalget - Høring over lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere - sagsnr. 10-0687

Print Print
21-05-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0687 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.