Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs MON89034xMON88017 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-0674

Print Print
04-06-2010