Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og fodermidler fremstillet af genetisk modificeret majs MON863 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 10-0673

Print Print
04-06-2010