Lovudvalget - Høring om ændring til muslingebekendtgørelsen om ophævelse af § 25, stk. 3, vedrørende udpegning af skaldyrvande - sagsnr. 10-0650

Print Print
28-05-2010