Lovudvalget - Høring over (KOM(2010) 104 endelig) og (KOM(2010) 105 endelig) - forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - sagsnr. 10-0631

Print Print
11-05-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0631 Lovudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.