Lovudvalget - Høring om ny merudgiftsbekendtgørelse og ny funktionsevnebekendtgørelse samt tilhørende ændringsvejledning - sagsnr. 10-0630

Print Print
17-05-2010