Skatteudvalget - Høring om lovforslag om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag mv. L 213) sagsnr. 10-0620

Print Print
17-05-2010