Lovudvalget - Høring over L 123 (ægteskab mellem to personer af samme køn), B 122 (kønsneutral ægteskabslovgivning) og B 123 (trossamfunds mulighed for at vie homoseksuelle par) - sagsnr. 10-0617

Print Print
18-05-2010