Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation - sagsnr. 10-0598

Print Print
05-05-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0598 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.