Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter og udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder - sagsnr. 10-0594

Print Print
06-05-2010