Lovudvalget - Høring over anvendelse af frekvenser i frekvensbånden 470-790 MHz - sagsnr. 10-0563

Print Print
17-05-2010