Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om konfliktråd i anledning af en strafbar handling - sagsnr. 10-0554

Print Print
11-05-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0554 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.