Skatteudvalget - Høring om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation på skatteministeriets område og bekendtgørelser om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomst i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af skat om en for lav skatteansættelse - sagsnr. 10-0542

Print Print
11-05-2010