Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelsen om støtte til mælkeproducenter i forbindelse med en særlig markedsstøtteforanstaltning i mejerisektoren - sagsnr. 10-0541

Print Print
14-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0541 Lovudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.