Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelsen om støtte til mælkeproducenter i forbindelse med en særlig markedsstøtteforanstaltning i mejerisektoren - sagsnr. 10-0541

Print Print
14-04-2010