Lovudvalget - Høring over forslag til særlige betingelser for import af plastickøkkenredskaber Kina og Hong Kong - sagsnr. 10-0533

Print Print
09-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0533 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.