Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle mv. - sagsnr. 10-0528

Print Print
22-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0528 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.