Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (FRONTEX) - sagsnr. 10-0515

Print Print
12-04-2010