Lovudvalget - Høring over udkast til nye regler om anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 823-831 MHz til trådløse mikrofoner - sagsnr. 10-0514

Print Print
28-04-2010