Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse 1257 af 11. december 2008 om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler mv., der indeholder visse farlige stoffer - sagsnr. 10-0502

Print Print
21-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0502 Lovudvalget.aspx - d. 22-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.