Lovudvalget - Høring over udkast til afgørelse over for TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet sagsnr. 10-0498

Print Print
28-04-2010