Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og udlændingeloven (forenkling af regler om opfølgning på integrationskontrakter, om introduktionsydelse og om registrering af fravær fra danskuddannelse mv.) og høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (udvidelse af personkredsen, styrket indsats over for ægtefælleforsørgede mv.) - sagsnr. 10-0482

Print Print
08-04-2010