Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven - serviceeftersyn (skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning, mv.) - sagsnr. 10-0477

Print Print
08-04-2010