Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne - sagsnr. 10-0465

Print Print
07-04-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0465 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.