Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse efter vandsektorloven om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber - sagsnr. 10-0430

Print Print
16-04-2010