Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) - sagsnr. 10-0420

Print Print
08-04-2010