Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer - sagsnr. 10-0415

Print Print
23-03-2010