Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af indberetningsbekendtgørelsen og udkast til ikrafttrædelsesbekendtgørelse vedrørende frivillig indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning - sagsnr. 10-0414

Print Print
08-04-2010