Lovudvalget - Høring vedrørende beslutning om ophævelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende genetisk modificeret ris LL601 i ladninger af ris fra USA - sagsnr. 10-0362

Print Print
09-03-2010